Budowa kanalizacji deszczowej na terenie GPZ Radzice Duże gm. Drzewica

W lipcu 2021 otrzymaliśmy zlecenie wykonania kanalizacji deszczowej na terenie Głównego Punktu Zasilania Radzice Duże w powiecie opoczyńskim. Obiekt ten był akurat w trakcie remontu przez spółkę EKOBOX z Zagnańska. Nasze prace polegały na wybudowaniu rurociągów PVC DN 250, 200 i 160, wybudowaniu studni rewizyjnych betonowych DN 1200, studni wpustowych deszczowych w ciągach komunikacyjnych oraz rurociągów kamionkowych o DN 150 odprowadzających wodę z mis transformatorowych do separatora olejowego.

Obsadzony wpust DN 500

Studnia DN 1200

Obsypka rurociągów

Wpust DN 500

Oś rurociągów

Studnia DN 1200

Odcinek pomiędzy studniami

Kamionka DN 150

Studnia rozprężna i separator olejowy

Separator

Studnia włączeniowa odwodnienia misy transformatorowej

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner