Kanał Boryszewski gm. Wiązowna – przebudowa cieku wodnego

Przebudowa Kanału Boryszewskiego na terenie gminy Wiązowna. Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy trasy S-17 na odcinku od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli.  Przebudowa zakładała zmianę trasy koryta na długości 750 metrów, dostosowanie szerokości do parametrów projektowych, przeprowadzenie cieku pod 4 obiektami mostowymi , umocnienie dna kiszką faszynową i narzutem z kamienia hydrotechnicznego. Umocnienie skarp przez ułożenie płyt ażurowych typu MEBA.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner