Przebudowa urządzeń melioracyjnych

Przebudowa urządzeń melioracyjnych pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła z DW-721 w m. Paszków do m. Przeszkoda. Inwestycja obejmowała przebudowę 5,5 km drenaży wraz z wylotami do cieków oraz budowę 90 studni fi 1000, oraz 8 studni fi 600 PP. Przebudowę ok. 3 km rowów melioracyjnych, przebudowę rz. Zimna Woda na odcinku 800 m (zmiana trasy koryta, umocnienie dna narzutem kamiennym w płotku faszynowym, obruki i darnina na skarpach), przebudowa rz. Rokitnica na odcinku 230 m. Inwestor – GDDKiA.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner