Konstancin Jeziorna – zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla

Zagospodarowanie wody deszczowej na osiedlu Konstancja w Konstancinie Jeziornej. Projekt zakładał zamontowanie 6 modułów ze skrzyń rozsączających wraz z wykonaniem odprowadzenia nadmiaru wody. Wykonanie wymiany gruntu na przepuszczalny oraz wykonanie drenażu.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner